местоположение описание продажби
swich to English   ниво на строителство за компанията контакти
 
Контакти
     


За контакти:

Турмакс ООД
гр. Тетевен
ул. Бели Вит 70
тел. 0678/522 72 ; 523 46; факс 555 05
e-mail: maximov@maxgroup.bg
тел. 0888573500 ; 0899851515
инж. Емил Максимов


Или използвайте формата за да ни изпратите електронна поща:To:maximov@maxgroup.bg
Cc:
Bcc:
From:
Subject:
Plain Text
Message Text:

     
 
all Rights reserved... Maxim 2007