местоположение описание продажби
swich to English   ниво на
строителство
за компанията контакти
 
Продажби IV ниво
     
<--обратно

Четвърто ниво

Обект Площ (кв.м.) O. Части (кв.м.) Общо (кв.м.) Цена СТАТУС
Апартамент А 3.1 100.02 26.00 126.02 163 800 свободен
Апартамент А 3.2 66.06 17.17 83.23   продаден
Апартамент А 3.3 83.71 21.76 105.43   продаден

<-- обратно

     
 
all Rights reserved... Maxim 2007