местоположение описание продажби
swich to English   ниво на
строителство
за компанията контакти
 
Продажби I ниво
     
<-- обратно

Първо ниво

Обект Площ (кв.м.) O. Части (кв.м.) Общо (кв.м.) Цена СТАТУС
Магазин 118.93 31.51 150.44   свободен
Магазин 1 71.91 19.05 90.96   продаден
Магазин 2 92.36 24.27 116.83   продаден
Магазин 3 61.81 16.38 78.19   продаден
Магазин 4 40.75 10.84 51.59   продаден
Магазин 5 34.11 9.04 43.15   продаден
Магазин 6 34.11 9.04 43.15   продаден
Магазин 7 57.71 15.29 73.00   продаден
Магазин 8 50.00 13.29 63.29   продаден
Магазин 9 127.91 33.89 161.80   продаден
Магазин 10 20.70 5.84 26.18   продаден
Магазин 11 55.53 14.71 70.24   продаден
Гараж 1 23.67 6.27 29.94   продаден
Гараж 2 23.67 6.27 29.94   продаден

<-- обратно

     
 
all Rights reserved... Maxim 2007